Header image

www.mosrzstropkov.sk

line decor

  

Prezentujte svoje rybačky a úlovky – pošlite nám foto do galérie

line decor

 
 
 
 


 
 

Termíny predaja povolení 


Povolenia na rybolov na rok 2018 sa budú predávať v predajni SEMFFA - Ing. Štefan Hnatko v  termínoch:

 21. 2 . 2018 (streda) od 16.00 hod. do 17.00 hod.
 
24. 2 . 2018 (sobota) od 9.00 hod. do 10.00 hod.

Informácie o predaji povolení na rok 2018 budú zverejnené na tomto mieste, nástenke MO SRZ a v týždenníku Spektrum.  


Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané.

Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).

    

Pre informácie o získaní členstva v SRZ a skúške nových členov rolujte na tejto stránke nižšie.  
Cenník povolení na rok 2018

Členské na rok 2017:

Členská známka mládež :

14 €

Členská známka dospelí :

20 €

Členský príspevok je nutné zaplatiť najneskôr do 31.3.2018. V prípade nezaplatenia v danom termíne členstvo zaniká. Opätovné obnovenie členstva je možné len po zaplatení zápisného. Pri úhrade členských príspevkov je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.)

Zápisné a poplatky:

Zápisné deti do 15 rokov :

5 €

Zápisné mládež do 18 rokov :

10 €

Zápisné dospelí :

30 €

Poplatok za jednu neodpracovanú brigádu :

13 €

Poplatok za dve neodpracované brigády :

26 €

 

Povolenia pre členov SRZ v roku 2017:

Vody kaprové /K/

 

Povolenie pre deti do 6 rokov :

zadarmo

Miestne povolenie detské od 6 do 15 rokov :

14 €

Miestne povolenie so zľavou (študenti15-18, dôchodcovia od 62 rokov a zdravotne postihnutí občania) :

33 €

Miestne povolenie :

40 €

Zväzové detské povolenie od 6 do 15 rokov :

10 €

Zväzové povolenie :

35 €

Vody lipňové /L/

 

Zväzové povolenie :

35 €

 

Kúpa zväzového povolenia je podmienená kúpou miestneho povolenia.


Povolenie pre dieťa do 6 rokov je možné vydať len pre dieťa dospelého člena MO SRZ.
Pri kúpe povolenia na rybolov je nutné mať pri sebe členskú legitimáciu a platný rybársky lístok. Bez týchto dokladov nebude žiadne povolenie vydané. Zároveň je nutné uhradiť všetky podlžnosti voči MO SRZ (pokuty za brigády, pokuty uložené v disciplinárnom konaní a pod.).
Cenník povolení na rok 2018 je zverejnený aj na nástenke MO SRZ Stropkov.

 


Skúšky nových členov MO SRZ Stropkov


Skúšky nových členov MO SRZ Stropkov sa budú uskutočňovať po dohode s hospodárom Petrom Čaklošom.

 

Hospodára poprosíme kontaktovať telefonicky alebo formou SMS. Telefónne číslo na hospodára je zverejnené  na stránke www.mosrzstropkov.sk/organizacia


Skúška sa vykonáva formou písomného testu.


Skúška detí vo veku od 6 do 10 rokov sa vykonáva písomne formou zjednodušeného, prevažne obrázkového testu. 


Pri skúške detí vo veku od 6 do 10 rokov žiadame o sprievod zákonného zástupcu.


Hneď po absolvovaní skúšok bude možnosť zakúpenia povolenia na rybolov


Predpisy a materiály potrebné na štúdium a úspešné vykonanie skúšky: 

Zákon NR SR č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Novela zákona o rybárstve č.203/2003 Z. z.

Vyhláška MŽP SR č. 185/2006 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z. z. o rybárstve

Stanovy SRZ

Rybársky poriadok pre držiteľov zväzových kaprových povolení na rybolov na rok 2012

Atlas Ryby našich vôd


Podmienky a postup získania členstva v MO SRZ Stropkov:

1, podanie vypísanej prihlášky za člena MO SRZ Stropkov  - doručiť hospodárovi MO SRZ

stiahnite si prihlášku za člena MO SRZ Stropkov

2,  prerokovanie a posúdenie podmienok prijatia za člena Výborom MO SRZ Stropkov

3,  úspešné absolvovanie skúšok formou písomných testov

4,  uhradenie zápisného a členského príspevku

 
 

 

 NOVINKY

Prečítajte si aktuálne novinky z diania v MO


Pozvánka na výročnú členskú schôdzu 4. 3. 2018

Petícia za záchranu všeľudového, rekreačného a športového rybárstva na Slovensku

Pekné úlovky mieňov vo fotogalérii

Čistenie prívodnej šachty VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov pstruhomDokumenty MO SRZ za rok 2016 po VČS 

Foto zo zarybnenia 13.4.2016


Foto z VČS 2016

Návrh novely zákona a vykonávacej vyhlášky - znenie schválené Radou SRZ

Foto z pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Výsledky pretekov v love rýb udicou 16.5. 2015

Foto v galérii

Výzva na dodržiavanie poriadku na VN Stropkov

Zarybnenie VN Stropkov kaprom


Zarybnenie VN Stropkov pstruhomMomentky  z našich revírov


Preteky v love rýb na udicu 11.5.2013 - foto

Zarybnenie Ondavy pstruhom dúhovým
Video - zvýšená Ondava 16.1.2013

Úlovky Zdenka Rybárskeho z Rio Ebro vo fotogalérii

Pozrite si ako nám ničia revíry

Zarybnenie Chotčianky lipňom

Úhyn na Ondave - 23.8.2012

Znehodnotenie toku Chotčianky - oznam a foto

Krásna šťuka Petra Obmaščíka a nové úlovky v galérii

Upozornenie - nežiaduci výskyt sumca na VN Stropkov

Foto - zarybnenie pstruh dúhový

Prvý jeseter v našej galérii

Výlov VN Bokša II.

 

Krásne úlovky hospodára Petra Čakloša z VN Orava

Koi kapor Janka Kovča

Mihuľa v prítoku rybníkaStropkovskí chlapci to na bolene vedia...

Vestníky Rady SRZ v sekcii legislatíva

Pravidlá rybolovu na všetky mesiace v roku
 


 

 
 

 

by ferdoz 2010

Táto stránka je podporovaná firmou EVER s.r.o. Prešov - www.ever.sk

admin:  roman.kudic@gmail.com